Garantie

Voltigeshop Kiela streeft ernaar om te voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid.

Mocht een artikel bij normaal gebruik toch gebreken vertonen, dan kunt u deze retour sturen om te laten beoordelen.

Mochten de gebreken terecht zijn dan zullen wiij het artikel vervangen of repareren.

De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Mocht zich binnen de garantietermijn een klacht voordoen, stuur dan het desbetreffende artikel voldoende gefrankeerd naar ons toe.

Geef in een bijgesloten brief duidelijk aan, om welke klacht het gaat en stuur altijd een kopie van de kassabon of factuur mee.